SENTRAL GODKJENNING

Post og besøksadresse:

Rådmann Halmrasts vei 18

N-1337 Sandvika


E-post: post@aeark.no


Tel.: (+47)  66 71 60 00


Org.nr.: 999 508 588

AE ARK - Kenneth Bjerkvik har sentral godkjenning og kan påta seg oppdrag som ansvarlig søker og  prosjektering av arkitektur i tiltaksklasse 1 og brannkonsept i tiltaksklasse 2.

Jmf. byggesaksforskriften §13-5


Sentral godkjenning gis av DIBK (Direktoratet for byggkvalitet) www.dibk.no


Ved sist fornying av sentral godkjenning ble tiltaksklassen for ansvarlig søker og arkitektur satt ned fra tiltaksklasse 2  til tiltaksklasse 1 på grunn av manglende oppdatert dokumentasjon på utførte oppdrag i disse tiltaksklassene. Dette er supplert til dibk og det er ventet ny godkjenning for tiltaksklasse 2 for ansvarlig søker og arkitektur innen utgangen av oktober.


AE ARK har flere saker gående i tiltaksklasse 2 og har de siste årene vært ansvarlig søker og prosjekterende - arkitektur for både ungdomsskole og større leilighetsbygg.

Copyright  © All Rights Reserved - AE ARK Kenneth Bjerkvik - Org.nr.: 999 508 588