BYGGESAK

Post og besøksadresse:

Rådmann Halmrasts vei 18

N-1337 Sandvika


E-post: post@aeark.no


Tel.: (+47)  66 71 60 00


Org.nr.: 999 508 588

BYGGESAK

En byggesak kan gjennomføres på flere måter. Her vil vi forsøke å forklare de forskjellige valgene man har og de forskjellige  fasene i en byggesaksprosess.Søknadstyper


informasjon kommer.